Archiwa tagu: transformacja

Konwersja między geotiff, tfw i tab

Czy można jakoś wczytać pliki rastrowe tab to starszego ArcView? Nie są to niestety geotify, a na dodatek mam ich kilkaset…

Owszem,  jest to możliwe po prostej konwersji zapisu georefencji z formatu tab do zapisu rozpoznawanego przez każdą wersje ArcView, na przykład tfw.

Continue reading

Zmiana wyświetlanego układu w ArcMap

Czasami zachodzi konieczność wyświetlenia danych w innym układzie odniesienia niż ten, w którym są one zapisane (na przykład uzyskanych z nowego źródła, wyświetlonych z serwera WMS, czy ArcIMS) w celu dopasowania do naszych danych, ich ładniejszego wyglądu, do wydruku, itp.

W ArcMap jest to oczywiście możliwe, zobaczmy jak to zrobić na przykładzie warstwy administracji z serwera WMS Geoportalu, domyślnie wyświetlającej się w układzie WGS84, co w wyniku daje spłaszczony obraz, dla niektórych mało czytelny. Wyświetlimy ją w układzie 1992.

Continue reading