Kalibracja w ArcMap 9 – część 2: według współrzędnych

Przygotowany odpowiednio raster można skalibrować w ArcGIS za pomocą narzędzi zawartych na specjalnie do tego celu przeznaczonym pasku narzędziowym Geoodniesienie (Georeferencing).

1. W ArcMap wybieramy Widok > Paski narzędzi > Geoodniesienie (View > Toolbars > Georeferencing):

geob1

2. Do ArcMap dodajemy przygotowany w poprzedniej części raster:

geob2

Plik nie jest jeszcze skalibrowany także może pojawić się monit na ten temat – mapa zostanie wyświetlona we współrzędnych skanera i w domyślnych jednostkach (co można zauważyć w okienku współrzędnych kursora).

Na pasku narzędziowym Geoodniesienie (Georeferencing) jako warstwę do kalibracji wskazujemy naszą mapę i można zaczynać.

3. Podstawowym narzędziem służącym dodawaniu punktów dowiązania jest geob3, za pomocą którego wskazujemy kolejne punkty siatki i wpisujemy współrzędne x,y.

Zacznijmy od lewego górnego rogu – powiększamy dość mocno mapę, klikamy w narożnik (pojawi się punkt/krzyżyk dowiązania), następnie prawy klawisz myszy i z menu kontekstowego wybieramy Wprowadź X i Y (Input X and Y) i podajemy właściwe współrzędne:

Pierwszy punkt dowiązania pozostanie zaznaczony (może być konieczne przeskalowanie mapy, ponieważ po umieszczeniu pierwszego punktu została ona przesunięta w nowe miejsce w przestrzeni).

W analogiczny sposób dodajemy kolejne punkty i podajemy kolejne współrzędne (tu tylko cztery, widoczne poniżej w rogach):

geob5

4. Po zakończeniu dodawania punktów można podejrzeć ich listę klikając ikonę geob4. Dodane punkty można tam również usuwać, edytować, można także sprawdzić średni błąd lub wybrać rodzaj transformacji:

geob6

5. Jeśli automatyczny podgląd kalibracji (aktualizowany po dodaniu każdego punktu) jest prawidłowy można przystąpić do trwałego zapisania wyniku kalibracji:

geob7

Pod rozwijalnym przyciskiem Geoodniesienie (Georeferencing) znajdują się dwie funkcje służące zapisaniu wyniku kalibracji – Zaktualizuj geoodniesienie (Update georeferencing) i Rektyfikuj (Rectify). Pierwsza z nich zapisuje plik referencyjny dla kalibrowanego pliku, druga zapisuje wynik do nowego pliku rastrowego.  Polecam stosowanie tej drugiej:

geob8

Po zdefiniowaniu nazwy pliku wynikowego, jego formatu, lokalizacji, itp. klikamy Zapisz (Save).

6. Dla porządku pozostaje jeszcze przypisanie nowemu plikowi właściwego układu odniesienia (w tym przypadku 1965) i w razie potrzeby (duże pliki) zbudowanie piramid i statystyk. Tak przygotowany plik po wczytaniu do ArcMap zostanie wyświetlony we właściwej skali i prawidłowym położeniu w przestrzeni.

geob9

4 przemyślenia nt. „Kalibracja w ArcMap 9 – część 2: według współrzędnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *